Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Đức Thọ

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 8131 hồ sơ

- Đã xử lý: 8515 hồ sơ

99.5%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN ĐỨC THỌ
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đức Thọ
 
Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh